home nieuws thema's op maat tips training partners contact
Home Zakenpartners

Bureau Edubooks & Training

Wilco de Schouwer werkt al ruim vijfentwintig jaar als trainer-ontwikkelaar in de dienstverlenende sector. Vanuit die praktische achtergrond ontwikkelt hij sinds 1996 met een aantal professionals onder de naam Bureau Edubooks & Training educatieve middelen voor cliënten en teams.

Bureau Edubooks & Training ontwikkelt, produceert en geeft producten uit in eigen beheer én in opdracht. Het betreft onder andere cursusboeken, spelmaterialen, websites, software, films, workshops en trainingen. Doelgroepen zijn o.a. mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, leerlingen in het (speciaal) onderwijs en ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Veel van deze middelen worden vanwege de stapsgewijze methodische opbouw en visuele uitwerking ook voor andere doelgroepen gebruikt, bijvoorbeeld in het basisonderwijs en op ROC's.

Voor meer informatie over de genoemde educatieve middelen kunt u mailen naar Dit emailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft javascript nodig om het te kunnen bekijken of kijk op www.edubooks.nl/.

Enkele voorbeelden van educatieve producten:
 • 'Open de Cirkel', een dialoogspelmethode voor teams, i.s.m. Dichterbij en de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving (www.opendecirkel.nl/);
 • 'Meer te Vertellen', een spelmethode om zeggenschap te bevorderen, in opdracht van het cliëntencongres van Reinaerde;
 • 'Laat je horen!', communcatiekoffer over de domeinen van Schalock, in opdracht van Reinaerde.
 • 'Handboek Onderling Sterk', een informatie- en oefenmap voor belangenverenigingen, in opdracht van LFB Onderling Sterk;
 • De website www.steffie.nl/, inhoudelijk projectleider in opdracht van de stichting Steffie;
 • 'Aan het Werk', een cursusboek en dvd met 7 films over werken, i.s.m. Cedris, JobStap en Breed;
 • Lespakketten Veilig Lopen, Veilig Fietsen en het softwareprogramma Veilig Lopen/Veilig Fietsen, i.s.m. het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland en de Pluryn-Werkenrode Groep (PWG);
 • Kiezen, Stemmen en Vertegenwoordigen, i.s.m. het Instituut voor Publiek en Politiek en de PWG;
 • 'Levenslijn', een spelmethode voor dementeren, in samenwerking met Cerein en de Alzheimerstichting;
 • EuroWinkel, een spelmethode over de euro, in samenwerking met Rabobank Nederland;
 • 'Zorg voor jezelf, rook niet!', twee cursusboeken over stoppen met roken, in samenwerking met Stivoro en de Pluryn-Werkenrode Groep;
 • 'Lekker Oud?!', cursusboek, stripverhalen, affiches en dvd met 12 films voor ouder wordende bewoners, in samenwerking met 's Heerenloo (uitgave juni 2010).

Rutgers Nisso Groep

De Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit, ondersteunt professionals in hun werk rondom seksualiteit. De Rutgers Nisso Groep doet onderzoek, ontwikkelt voorlichtingsprogramma's en heeft een InformatieCentrum. www.rutgersnissogroep.nl/

Movisie

'MOVISIE werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid. Én adviseert over de toepassing van die kennis.' www.movisie.nl/

MEE

MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.

MEE kan helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE geeft informatie, helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zonodig de weg naar de juiste instanties. www.mee.nl

's Heeren Loo

's Heeren Loo draagt met hoogwaardige ondersteuning bij aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij richtinggevende waarden. www.sheerenloo.nl/

ISISZ

ISISZ staat voor Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg. De Stichting ISISZ is een initiatief van ouders en hulpverleners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit ervaring is vastgesteld dat ouders, maar ook veel hulpverleners, nog moeilijk praten over relatievorming, seksualiteit en seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Op dit punt krijgen ze weinig hulp aangeboden. De doelstelling van de stichting ISISZ is: Het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking, op het gebied van relatievorming, intimiteit en seksualiteit. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van studiedagen, workshops en trainingen en door het realiseren van een platform voor informatie en beleidsontwikkeling.
www.isisz.nl/

MediaWerk

De Leerwerkplaats MediaWerk ZetNet is in november 2006 gestart als een initiatief van Stichting ZetNet. De leerwerkplaats voert mediaopdrachten uit binnen organisaties en bedrijven. Een deel van de werknemers zijn mensen met een verstandelijke beperking die zich in het vak mediawerk ontplooien. In samenwerking met het ROC en Bureau Edubooks & Training worden zij opgeleid tot gecertificeerd assistent-mediawerker. De Leerwerkplaats is een erkend leerbedrijf.
www.mediawerkzetnet.nl/

SICS

SICS staat voor Steunpunt Informatie en Coórdinatie Seksualiteit. Dit is een steunpunt van 's Heeren Loo waar cliënten en begeleiders terecht kunnen voor vragen over relaties, intimiteit en seksualiteit.